دسته‌ها
پستها

دکتر سارا ملکان

دریافت با فرمت PDF منشور حقوقی دانشجویی نقشه جامع علمی کشور دکتر سارا ملکان برای مشاهده رزومه کلیک نمایید. sara.malekan@aut.ac.ir سخنرانی، ارائه گزارش، تقدیر و تشکر سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف […]