دسته‌ها
پستها

ترک اعتیاد محدوده غرب تهران

+ بیشتر … مرکز ترک اعتیاد ایران یکی از قدیمی ترین و پربیمارترین مراکز کشورمان میباشد. در حال حاضر این مرکز در دو شیفت صبح و عصرفعال بوده ومحیطی آرام وشایسته را برای بیماران فراهم  آورده است. هزینه های درمان بسیار کم شده  بطوریکه هرسی سی شربت متادون 200 تومان به بیماران عرضه میگردد. این […]