دسته‌ها
پستها

آی بی شاپ بانک شهر

اولین مرکز سرمایه گذاری آن لاین دستورالعمل نحوه صدور سرمایه‌گذاری 1 – مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه آرمان‌شهر و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری 2 – ارائه مدارک هویتی/ معرفی‌نامه یا وکالت‌نامه 3 – واریز به‌حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق 4 […]